Partnerzy

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Wojewoda Kujawsko-Pomorski