Archiwum wydarzeń

Tańcz z uśmiechem

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które lubią tańczyć na wspólną, taneczną przygodę. Podczas zajęć razem nauczymy się układu tanecznego. Zapewniamy zabawę w miłej atmosferze!

Bezpieczeństwo komputerowe

Podczas wykładu zajmiemy się analizą ryzyka i przyjętymi metodami postępowania z ryzykiem.

Czy DNA z banana jest również żółte?

W jądrze komórkowym każdego organizmu znajduje się kilka kilometrów nici DNA. To w nich zakodowane są wszystkie informacje decydujące o budowie i sposobie funkcjonowania organizmów. Jak DNA mieści się w komórce? W jaki sposób samodzielnie wyodrębnić DNA z komórki? Podczas zajęć uczestnicy przeprowadzą próbę izolacji DNA z banana. Przekonają się, że nie są do tego potrzebne skomplikowane urządzenia.

3D na papierze. Trzeci wymiar w bibliotece. Jak to możliwe?

Prezentacja materiałów bibliotecznych, które zostały wydane przed erą komputera, ale dzięki zastosowanym rozwiązaniom przenoszą wiedzę w trzeci wymiar. Urozmaiceniem zajęć będą zagadki i zadania, których rozwiązanie kryje się w księgozbiorze bibliotecznym.

DNA – nić życia i śmierci

Co oznacza kod genetyczny? Czy informacja zawarta w DNA o podstawowych cząsteczkach życia jakimi są białka może być błędna? Czy można zobaczyć skutki tych błędów? Na warsztatach postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące diagnostyki genetycznej. Zobaczymy gołym okiem jak wygląda DNA. Ustalimy również czy doszło do zmiany w informacji genetycznej i określimy status mutacyjny badanego fragmentu DNA.

Narzędzie Badania Kompetencji - zbadaj swój potencjał zawodowy

Chcesz sprawdzić w jakich dziedzinach jesteś najbardziej sprawny, a w jakich warto popracować nad umiejętnościami i kompetencjami?
Zapraszamy osoby, które chciałyby zbadać swoje kompetencje zawodowe testem Narzędzie Badania Kompetencji NBK.

W zdrowym ciele zdrowy duch. Co nowego w piramidzie zdrowego żywienia?

Celem warsztatów będzie zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dzieci poznają sposoby urozmaicania diety w oparciu o dobór produktów z piramidy żywieniowej (produkty zalecane i niezalecane).

Mali odkrywcy-poznajemy skały

Zapraszamy dzieci (3 grupy po 20 osób) na ciekawe zajęcia z wykorzystaniem muzealnych okazów skał, minerałów i skamieniałości. Uczniowie poznają kilka najważniejszych polskich skał (magmowych, osadowych i przeobrażonych), a także tworzące je minerały. Dzięki temu po zajęciach mogą samodzielnie rozpoznać większość znajdowanych fragmentów skał. Szczególny nacisk położony jest na okazy, które występują lokalnie. Uczestnicy warsztatów analizują cykl skalny, dzięki czemu dowiadują się, jak powstała każda ze skał, i co mówią nam one o historii geologicznej Polski. Poznają też zastosowania skał. Zajęcia wzbudzają zainteresowanie otoczeniem, lokalną budową geologiczną oraz historią małej ojczyzny.
Pomoce edukacyjne: okazy skał (granitoidy, bazalty, skały węglanowe, piaskowce i zlepieńce, gnejsy) i minerałów (kwarc, skalenie, miki, kalcyt); graficzna reprezentacja cyklu skalnego.

Smartfony - postęp cywilizacji czy klątwa XXI wieku? - wpływ mobilnych urządzeń elektronicznych na układ wzrokowy u dzieci i młodzieży - wykład

Smartfony to zdecydowanie jeden z najważniejszych wynalazków XXI wieku. Oprócz oczywistych korzyści jakie niosą te urządzenia coraz głośniej mówi się także o zagrożeniach jakie może wywoływać zbyt częste i intensywne obcowanie z nimi. Jednym z najważniejszych jest negatywne oddziaływanie na nasze oczy (o czym opowiemy podczas części wykładowej spotkania). W ramach warsztatów przewidziane są przesiewowe badania ostrości wzroku z oceną widzenia obuocznego w Gabinecie Leczenia Zeza w Klinice Chorób Oczu.

Kwestia bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia terrorystycznego - istota i działania

Wykład z pokazem na temat zachowania się w trakcie zagrożenia terrorystycznego.

Zabawa z materiałami

Studenci inżynierii materiałowej zapraszają na wspólną zabawę! Wiesz, że można rysować kolorowe obrazki zamiast kartki używając mleka? Będziemy wspólnie przygotowywać wybuch wulkanu, obserwować chemiczne jojo, tworzyć mocne bańki mydlane. Każdy z uczestników, będzie mógł obserwować jak z granulek robione są skakanki oraz piaskowe czary. Na te i wiele innych przygód zapraszamy do naszego laboratorium! :) Przy czynnym udziale ostrzegamy przed małymi możliwymi zabrudzeniami.

Hejt internetowy - analiza zjawiska

Prezentowany wykład dotyczyć będzie aktualnego zjawiska jakim jest mowa nienawiści w Internecie - omówione będą definicje, wyniki badań oraz sposoby reagowania w przypadku tego rodzaju cyberprzemocy

Negatywne aspekty kary pozbawienia wolności

Wykład poświęcony tematyce kary pozbawienia wolności i jej negatywnych aspektów.

WF inaczej – joga jako forma aktywności fizycznej dzieci

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z formą aktywności fizycznej jaką jest joga. Dzieci będą miały okazję poczuć i zrozumieć w jaki sposób ćwiczenia jogi wpływają na siłę, gibkość i równowagę. Zajęcia będą miały na celu poznanie możliwości własnego ciała, a także zwiększenie jego świadomości oraz naukę efektywnego ruchu. Podczas zajęć będziemy wykorzystywać ćwiczenia jogi – asany, wzbogacone uważną pracą z oddechem.

Raz, dwa, trzy - programujemy Ozoboty

Programowanie to język przyszłości, który warto poznać już dzisiaj. Pomoże Wam w tym małe urządzenie o dużych możliwościach czyli Ozobot. To z nim przeżyjecie fascynującą przygodę, która uruchomi Waszą niesamowitą kreatywność oraz da poczucie, że możecie czymś zarządzać i uzyskać planowany efekt. Warsztat adresowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Serdecznie zapraszamy.

Mali chemicy

Warsztaty skierowana są dla dzieci w wieku 5 - 10 lat. Zajęcia te to nauka połączona ze świetną zabawą. Każde dziecko samodzielnie wykona eksperymenty, dzięki czemu będzie miało możliwość zaobserwowania różnych zjawisk i wyciągnięcia wniosków. Pokażemy, ze nauki ścisłe to fascynująca przygoda. Co planujemy? Dmuchanie balonów przy pomocy sody i octu; tworzenie kolorowej piany; obserwowanie tańczących kropel wody; wypełnianie słoika kolorową wodą przy użyciu świeczki, a na sam koniec.... robienie slime, którego zabierzemy ze sobą.

Mobilne Muzeum Wodociągów

Stoisko promujące Muzeum Wodociągów eksponujące ciekawe zabytki techniki, elementy historycznych sieci wodociągowych. Na stoisku uczestnik będzie mógł się zapoznać z historią rozwoju wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy. Dodatkowo będzie można spróbować wody prosto z saturatora.

Matematyczne gry- rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności matematycznych

Matematyczne gry umożliwiające dzieciom logiczne myślenie i rozwijanie spostrzegawczości. Chcemy pokazać, że z matematyką można się dobrze bawić.

PLANuj z Głową

Serdecznie zapraszamy na warsztat edukacyjny poświęcony rozwojowi w zakresie wykorzystywania metod wyznaczania własnych celów. Elementami przewodnimi są planowanie oraz realizacja. Postaramy się wprowadzić was w tematykę podstawowych technik formułowania celów, wyjaśnić ich działanie oraz zmotywować do skutecznego i systematycznego korzystania z nich. Nie ma sukcesu bez strategii, a drogę do jej odsłonięcie przedstawimy wam na naszych warsztatach.

Nowe technologie a język dziecka - szanse i zagrożenia

Podczas wykładu prelegentka omówi wpływ nowych technologii na rozwój językowy dzieci z perspektywy logopedy praktyka.