Archiwum wydarzeń

Mali detektywi na tropie życia w kropli wody

Kiedy przyglądamy się kropli wody, nie widzimy tam żadnych organizmów żywych. Ale czy to oznacza, ze ich tam nie ma? Serdecznie zapraszam uczniów klas podstawowych na warsztaty związane z poszukiwaniem wodnych organizmów niewidocznych gołym okiem. Uczestnicy będą mieli okazję za pomocą dwóch rodzajów mikroskopu : świetlnego i binokularu zanurzyć swój wzrok w tajemniczym świecie mikroskopijnych glonów, pierwotniaków i wielu innych ciekawych stworzeń. Poznają również ich fundamentalne znaczenie w ekosystemach wodnych.

Laboratorium matematycznych łamigłówek

Uczniowie będą rozwiązywać zagadki logiczne, trenując w ten sposób umiejętność rozumowania, właściwej argumentacji i wyciągania wniosków.

Kurs na kreatywność

Celem spotkania jest pokazanie metod pobudzania kreatywności człowieka, uporządkowanie informacji na temat sposobów rozwiązywania problemów, innowacyjności, kreatywności, twórczego myślenia.

Uczestnicy na spotkaniu:
- wybiorą optymalne sposoby rozwiązywania problemów,
- sformułują hipotezy, identyfikują problem,
- wykonają zadania zgodnie z instrukcją,
- uruchomią pomysłowość i nieschematyczne postępowanie,
- wykażą się współpracą, skupieniem, zdolnością komunikacji w grupie.

Coś z niczego

Zajęcia artystyczno-naukowe podczas których dzieci wykorzystując na pozór nieprzydatne rzeczy typu kartony, rolki papierowe, wytłaczanki itp. tworzą rzeczy wykorzystywane na co dzień w życiu np. pojemnik na biżuterię, pudełko na kredki lub pamiątki czy wazon. Technika oraz wykorzystywane środki są dowolne, bowiem wszystko zależy od pomysłowości oraz koncepcji pracy uczestników zajęć. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się również co to znaczy żyć w zgodzie z naturą oraz na czym polega recykling. Zajęcia będą miały na celu przekonać uczestników do tego, że warto dbać o matkę naturę jaką jest ziemia.

Jak przekazać tajną wiadomość , czyli zabawy z szyfrowaniem

Uczniowie wykorzystując podstawowe narzędzia matematyczne będą kodować i odkodowywać tajne informacje.

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

dr Paweł Antoszak (UKW)

Warsztaty z analizy ekonomicznej.Istota analizy finansowej. Przedstawienie: miejsca analizy finansowej w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, klasyfikacji analizy finansowej, celów analizy finansowej, materiały źródłowe analizy finansowej, metod analizy finansowej, analiza struktury, analiza dynamiki.

Podróż w głąb siebie, czyli taniec naszym przewodnikiem

Jesteśmy studentkami psychologii. Naszą pasją jest wszelaka praktyka mindfullness polegająca na koncentrowaniu uwagi w kierunku samego siebie. Podczas 45-minutowych warsztatów wszystkich uczestników zabierzemy w podróż własnego ciała. Taniec, ruch, wyobraźnia przeniosą nas w inny wymiar i odbiór siebie. W trakcie zajęć uczestnik będzie mógł praktykować, jak czytać sygnały z ciała, co ono mu mówi i jak o nie zadbać, a nasze zajęcia opuści ze spokojem ducha i umiejętnością regulacji oddechu.

Język białoruski - między polskim a rosyjskim. Warsztaty językowe

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych brzmieniem języka naszych wschodnich sąsiadów - Białorusinów. Uczestnicy poznają podstawowe zwroty i wyrażenia w tym języku, nauczą się je wymawiać i zapisywać. Będą mieli również okazję posłuchać muzyki białoruskiej, a także przekonać się, czy to prawda, że białoruski jest łatwiejszy dla Polaków niż rosyjski.
Sardečna zaprašaju na zaniatki pa biełaruskaj movie!!

Mali botaniczni detektywi

W trakcie warsztatów Uczestnicy będą mogli wykazać się sprytem, spostrzegawczością i wezmą udział w pracy zespołowej. Zajęcia polegają na przybliżeniu dzieciom fascynującego świata roślin. Poznają najpospolitsze gatunki, występujące w ich codziennym otoczeniu. Będą mogli dowiedzieć się o właściwościach roślin oraz samodzielnie rozpoznają ich cechy. Dzięki wskazówkom z pewnością odnajdą każdy okaz, a rymowane zagadki pomogą im w zapamiętaniu nazw roślin. Każde dobrze rozwiązane zadanie zostanie nagrodzone, a na koniec ścieżki każda grupa będzie miała okazję ułożyć botaniczne puzzle i rozwiązać krzyżówkę pełną kwiatów i drzew! Zajęcia na świeżym powietrzu, wspólne rozwiązywanie rebusów i podążanie za wskazówkami to z pewnością atrakcja dla ciekawych świata dzieci.

Gra terenowa- Chemiczne poszukiwania skarbów

Praca zespołowa i umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów doprowadzą Was do odnalezienia skarbu. Gra rozgrywana w czasie rzeczywistym pozwoli przybliżyć historię i topografię Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, wprowadzi Was do chemicznego świata.

Impresje matematyczne - warsztaty plastyczne z zastosowaniem geometrii

Będziemy tworzyć kopie słynnych obrazów z użyciem figur geometrycznych, stosując różne techniki plastyczne

Powrót do domu trudniejszy niż wojenna misja? Służba żołnierzy polskich poza granicami okiem socjologa

Udział polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju niesie dla nich wymierne konsekwencje nie tylko w aspekcie psychicznym i zdrowotnym ale również społecznym (!). Podstawowym celem wykładu jest analiza społecznych skutków służby żołnierzy Wojska Polskiego poza granicami kraju w wymiarze rodzinnym i zawodowym. Współczesna armia i rodzina stanowią dwie najważniejsze społecznie platformy funkcjonowania żołnierzy. Cechą wspólną rodziny i nowoczesnej armii jest fakt, iż każda z tych instytucji chciałaby w jak największym stopniu skupiać uwagę i energię swoich członków oraz zaangażować ich w swoje działania, co stanowiłoby zabezpieczenie ich funkcjonowania. Taka roszczeniowa postawa ma jednak negatywny wpływ na wykonywanie ról społecznych poza daną instytucją.
Amerykańska badaczka Mady Weschsler Segal, podkreśla iż zestaw wymagań jakie wojsko stawia swoim podwładnym (a także ich rodzinom) jest unikatowy i różny od tych stawianych pracownikom wykonującym zawody cywilne [Segal 1986, s. 15]. W rolę żołnierza wpisane jest m. in. ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu oraz utraty życia, mobilność, okresowa separacja od rodziny (szkolenia / kursy, poligony) i służba poza granicami kraju [ibid., s.16]. Rodzina z kolei, według Segal oczekuje od swych członków przede wszystkim emocjonalnego oddania, okazywania uczuć najbliższym, silnej identyfikacji i sumiennego wypełniania obowiązków, przypisanym rolom rodzinnym
Wykład będzie stanowił próbę odpowiedzi dwa zasadnicze na pytania: 1.Z jakimi problemami dnia codziennego borykają się żołnierze polscy pełniący służbę poza granicami kraju? 2.Jakie są konsekwencje udziału żołnierzy WP w misji wymiarze zawodowym, osobistym i rodzinnym?

Człowiek z histologicznego punktu widzenia

Histologia jest nauką o budowie, rozwoju oraz funkcji tkanek, narządów i układów. Umożliwia poznanie elementów budowy mikroskopowej i funkcji poszczególnych rodzajów tkanek oraz narządów w powiązaniu z ich czynnościami. Poznanie i doskonalenie zasad prawidłowego prowadzenia obserwacji mikroskopowych i poprawnej interpretacji obrazu spod mikroskopu stanowić będzie podstawę proponowanych zajęć. Uczestnicy udadzą się na „wycieczkę” przez wybrane tkanki i narządu organizmu oraz zdobędą umiejętność prawidłowej pracy z mikroskopem świetlnym.

Klub Enigma - pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia. Uczestnicy muszą ze sobą współpracować i wykorzystać swoje zdolności analityczne. Tutaj liczy się spostrzegawczość, kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do osiągnięcia sukcesu. Wystarczy znaleźć kod…

Sekretne życie insektów

Opowieść o owadach - gatunki j największe, najmniejsze, najdziwniejsze,"najmądrzejsze" i inne naj.... oraz owady jadalne: obserwacja żywych okazów a także krótkie warsztaty z rozpinania owadów (gdzie wbić szpilkę i jak ułożyć owada aby ładnie prezentował się w gablocie).

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA CIĄŻY - TRÓJWYMIAROWE OBRAZY WNĘTRZA CIAŁA

Diagnostyka ultrasonograficzna stanowi podstawowe narzędzie diagnostyczne w położnictwie i ginekologii. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie ciąży oraz rozpoznawanie nieprawidłowości położniczych bez zastosowania ultradźwięków. Nowoczesne aparaty ultrasonograficzne posiadają możliwości wykonywania badania w technice trójwymiarowej, dają również możliwość rekonstrukcji powierzchni diagnozowanych struktur. Jest to bezcenne narzędzie diagnostyczne umożliwiające rozpoznanie skomplikowanych problemów diagnostycznych dotyczących płodu. Poza tym pozwala również na wzmocnienie więzi ciężarnej z nienarodzonym dzieckiem poprzez zobrazowanie jego twarzy, innych struktur oraz wizualizację jego ruchów w czasie rzeczywistym.
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej dysponuje najnowocześniejszymi aparatami ultrasonograficznymi oraz zespołem wyśmienitych fachowców wykorzystujących te urządzenia na co dzień. Korzystając z okazji jaką stanowi Bydgoski Festiwal Nauki pragniemy podzielić się naszą wiedzą oraz umiejętnościami. Proponujemy przeprowadzenie wykładu dotyczącego praktycznego zastosowania ultradźwięków w diagnostyce położniczo-ginekologicznej a także przeprowadzenie na żywo badań diagnostycznych ciężarnych pacjentek Kliniki.

Dzień Bułgarski

Nieprzerwanie od 2006 r. w Instytucie Geografii UKW organizowany jest "Dzień Bułgarski". W tym roku odbędzie się on już po raz drugi pod patronatem Ambasady Republiki Bułgarii w Polsce z siedzibą w Warszawie. Tegoroczna edycja wydarzenia związana jest z obchodami 24 maja, czyli Dnia Bułgarskiej Oświaty, Kultury i Słowiańskiej Piśmienności. W związku z tym, zapraszamy wszystkich do  zapoznania się z ciekawymi wydarzeniami z 1300-letniej historii tego pięknego kraju, z jego bogatym dziedzictwem kulturowym i rozwojem turystyki oraz z poznaniem miejsca i znaczenia Bułgarii w europejskiej różnorodności. O tym wszystkim opowiedzą nam rodowici Bułgarzy z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Ambasady Republiki Bułgarii w Polsce.

Chleb i zioła dawniej i dziś

Pracownia Chemii Rolnej pod hasłem: „Chleb i zioła dawniej i dziś” przedstawi krótkie informacje dotyczące zbóż chlebowych oraz najpopularniejszych roślin zielarskich uprawianych w Polsce dawniej i obecnie. Zostanie również wypieczony chleb z dodatkiem ziół. Atrakcją prezentacji będzie możliwość praktycznego udziału w wypieku i degustacji wyżej wymienionego chleba oraz uzyskanie informacji związanych z technologią wypieku. Dzieci lub młodzież będą mogły skorzystać z porad pracowników i przygotowanych ulotek dotyczących wypieku chleba w warunkach domowych a także kulinarnego wykorzystania ziół.

3D na papierze. Trzeci wymiar w bibliotece. Jak to możliwe?

Prezentacja materiałów bibliotecznych, które zostały wydane przed erą komputera, ale dzięki zastosowanym rozwiązaniom przenoszą wiedzę w trzeci wymiar. Urozmaiceniem zajęć będą zagadki i zadania, których rozwiązanie kryje się w księgozbiorze bibliotecznym.

Zajęcia plastyczne dla dzieci - DRZEWO KWITNĄCEJ WIŚNI i origami

Zapraszamy dzieci na warsztaty plastyczne DRZEWO KWITNĄCEJ WŚNI. Podczas warsztatów wykonamy japońskie drzewko oraz zapoznamy was ze sztuką origami. Zabierzcie ze sobą dobry humor!