Patronaty

Patronat honorowy

  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin
  • Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska
  • Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz
  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki
  • Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski
  • Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Jacek Woźny
  • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
  • Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki, dr inż. Wiesław Olszewski, prof. WSG
  • Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  • Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej, prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski