„»Żegota« – Rada Pomocy Żydom” - wystawa IPN

WSG
K, ul. Garbary 2, 85- 229, Bydgoszcz
Piotr Wiejak, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy
Założona liczba miejsc
Bez ograniczeń
ścieżka humanistyczna
bez ograniczeń

„»Żegota« — Rada Pomocy Żydom” - wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania do życia tej instytucji.
Rada Pomocy Żydom kryptonim „Żegota” była unikalną, tajną organizacją afiliowaną przy polskich władzach. Jej celem było ratowanie żydowskich współobywateli, masowo mordowanych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.

Załączniki