Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - Irena Sendlerowa

UKW
203, ul. M. Skłodowskiej Curie 4 , sala Muzeum Oświaty, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, 85 - 094, Bydgoszcz
mgr Małgorzata Kalinowska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego ; mgr Iwona Skowron
Założona liczba miejsc
30
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka humanistyczna
młodzież gimnazjalna (klasy II i III)
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników

Przybliżenie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata na przykładzie Ireny Sendlerowej. Wykład połączony z warsztatami i pokazem multimedialnym.