Rachunkowość zarządzcza w firmie

UKW
Ogińskiego, 10, Ogińskiego 16, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
50
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka społeczna
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników
studenci

Wyznaczanie funkcji regresji kosztów i przychodów. Prognozowanie sprzedaży i kosztów. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu, funkcji regresji, adaptacyjne . Analiza progu rentowności. Standardowa postać analizy progu rentowności. Analiza progu rentowności produkcji wieloasortymentowej. Dynamiczna analiza progu rentowności.
Podstawy rachunków optymalizacyjnych
Rachunek odpowiedzialności. Istota i zakres rachunku odpowiedzialności. Rozliczenia między ośrodkami odpowiedzialności. Systemy zarządzania kosztami zorientowane na procesy. Procesy jako przedmiot zarządzania kosztami. Zarządzanie kosztami działań.Budżetowanie rezultatów działalności przedsiębiorstwa. Budżet przedsiębiorstwa i jego elementy. Sposoby sporządzania budżetu.