Nowe technologie a język dziecka - szanse i zagrożenia

UKW
Powstańców Wielkopolskich, 19b, Al. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
45
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka społeczna
studenci
dorośli
seniorzy

Podczas wykładu prelegentka omówi wpływ nowych technologii na rozwój językowy dzieci z perspektywy logopedy praktyka.