Co kryje się w chromosomach?

Collegium Medicum UMK
sala 220 (sala ćwiczeniowa Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej), ul. M. Curie Skłodowskiej 9, budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, 85-094, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
15
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka nauk o zdrowiu
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników

Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatów. Na początku zajęć przewidziana jest krótka prezentacja na temat chromosomu – co to jest, jak jest zbudowany, jakie aberracje w jego liczbie i strukturze wyróżniamy. W drugiej części zajęć każdy z uczestników warsztatów ułoży kariogram – zestaw chromosomów charakterystyczny dla danego osobnika lub gatunku.
Prosimy, aby uczestnicy przynieśli na warsztaty nożyczki i taśmę klejącą lub klej.