UWAGA STUDENCI UKW!

W tym roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, wszyscy studenci pragnący włączyć swoje wydarzenia do programu X Bydgoskiego Festiwalu Nauki muszą posiadać pisemne oświadczenie opiekuna merytorycznego wydarzenia (naukowca UKW). Druk oświadczenia można znaleźć na stronie Festiwalu w zakładce "DO POBRANIA"

Oryginalny egzemplarz podpisanego oświadczenia (część I Oświadczenia) należy dostarczyć do Biura Organizacyjnego Bydgoskiego Festiwalu Nauki (ul. Chodkiewicza 30, bud. B, p. 261B) do dnia 20.03.2019 r.
Brak dostarczenia niniejszego oświadczenia będzie skutkował brakiem akceptacji złożonego wniosku, a impreza nie zostanie włączona do tegorocznego programu Bydgoskiego Festiwalu Nauki. 

Po zakończeniu Festiwalu, w celu odbioru zaświadczenia o prowadzeniu zajęć podczas BFN będzie konieczne okazanie podpisanej części II Oświadczenia, potwierdzającej przeprowadzenie wymienionych w oświadczeniu zajęć. 

UWAGA! Jedno wydarzenie może posiadać maksymalnie 5 prowadzących!
Oświadczenie musi zostać wypisane przez studenta składającego wniosek wydarzenia w panelu Festiwalu. Za jedno wydarzenie zaświadczenie dostanie maksymalnie 5 studentów (student składający wniosek wydarzenia + 4 współprowadzących). Nie będą uwzględniane osoby wpisane w panelu w polu tekstowym wniosku, a jedynie osoby wymienione w zakładce "Organizatorzy" -> "Prowadzący wydarzenie". Osoby wpisane w panelu muszą pokrywać się ze studentami wpisanymi na oświadczeniu opiekuna merytorycznego.