Konkurs MAMA I JA NA ŚCIEŻKACH NIEPODLEGŁOŚCI

KONKURS ZAKOŃCZONY


Galeria prac nagrodzonych

Galeria prac wyróżnionychSerdecznie zapraszamy dzieci z przedszkoli z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: "Mama i Ja na ścieżkach Niepodlegości".

Konkurs odbywa się w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki i skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Celem konkursu jest rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, rozwój inwencji twórczej oraz wrażliwości estetycznej uczestników. Dodatkowo przyświeca nam chęć przybliżenia idei uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości - jest to dobra okazja by rozbudzać dziecięcy patriotyzm, uświadamiać przynależność lokalną i kulturową. Dzieci mają zainspirować się do odszukiwania miejsc związanych z historią swojego regionu oraz pokazania ich znaczenia w odzyskaniu niepodległości.

Prace plastyczne mogą być wykonane: kredkami, farbami, plasteliną lub technikami dekoracyjnymi (wydzieranka, wycinanka, fotokolaż, kolaż itp.) i powinny być w formacie A4.

Każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 indywidualnych prac dzieci.

Prace należy dostarczyć do dnia 11 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biuro Organizacyjne Bydgoskiego Festiwalu Nauki
ul. Chodkiewicza 30 (bud.B, p. 261)
85-064 Bydgoszcz
z dopiskiem: "konkurs plastyczny Mama i ja".

Prace dostarczone po określonym terminie nie będą podlegały ocenie przez komisję konkursową. 

Na odwrocie każdej pracy powinno znajdować się:
- imię i nazwisko wykonawcy pracy
- wiek dziecka
- imię i nazwisko opiekuna prawnego (rodzica)
- dokładny adres przedszkola i jeśli posiada adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego do przedszkola.


Wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie, która powinna być przyklejona na odwrocie pracy. Wzór zgody zamieszczony został w regulaminie konkursu. 


Plakat Mama i Ja

Sponsorzy nagród:
 

family park

 

IPN

 

lpkiw
Załącznik Rozmiar
Regulamin_konkursu _Mama _i _Ja 2018.pdf211.1 KB 211.1 KB