Bydgoszcz wczoraj i dziś - czyli jak "urosło" nasze miasto

UKW
Plac Kościeleckich, 9, Plac Kościeleckich 8, Bydgoszcz
dr Iwona Józefowicz
Założona liczba miejsc
25
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka przyrodnicza
dzieci w wieku młodszym szkolnym (klasy 1-3)

Współcześnie Bydgoszcz zajmuje 11 miejsce w Polsce pod względem powierzchni. W czasie spotkania uczniowie będą mieć okazję do zapoznania się ze zmianami przestrzennymi jakie zachodziły od czasów lokacji miasta do dnia obecnego. Uczniowie samodzielnie przygotują mapę obrazującą rozwój przestrzenny oraz wykonają mapę wyobrażeniową swojego miasta.