Nawet jeśli paraliżuje nas lęk, zróbmy tyle, na ile wystarczy nam odwagi i umiejętności

UKW
Sportowa, 33 - budynek E, Sportowa 2, 85-091, Bydgoszcz
mgr Jan Mieszkowski; mgr Bartłomiej Niespodziński; dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Buśko; Katarzyna Żołądkiewicz; Dominika Ziółkowska
Założona liczba miejsc
20
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka nauk o zdrowiu
dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-6)
młodzież szkół podstawowych (klasy 7-8)
młodzież gimnazjalna (klasy II i III)

Polsce każdego roku umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Dzieje się to pomimo faktu, że wielokrotnie prowadzone są akcje mające na celu propagowanie umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. Ponadto obowiązek udzielania pierwszej pomocy w oparciu o ustawodawstwo leży na każdym dorosłym obywatelu. Zwykle jednak nie zdajemy sobie sprawy, że życie ofiar różnorodnych wypadku drogowych oraz sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zależy właśnie od przypadkowych świadków zdarzenia. Każdy z nas może być w podobnej sytuacji, dlatego warto już dziś zapoznać się z podstawowymi zasadami zachowania w takich chwilach. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość nabycia umiejętności praktycznych z zakresu radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach (porażenie prądem elektrycznym, poparzenia, złamania, zwichnięcia, skręcenia itd), przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według wytycznych ERR (Europejska Rada Resuscytacji), postępowanie w przypadku zadławienia u osoby dorosłej i dziecka.
Uczestnicy korzystając z profesjonalnego sprzętu, fantomów i zestawów do imitacji ran, będą mogli ćwiczyć zakładanie opatrunków i tamowanie krwotoków oraz nauczą się radzić w tzw. stanach nagłych jak utrata przytomności, omdlenia, zakrztuszenia, zadławienia.