Kreatywne Warsztaty Balonowe

UKW
Jagiellońska, 02, Jagiellońska 11, 85-067, Bydgoszcz
student Justyna Beczyńska; student Magdalena Murszewska; student Sylwia Bona
Założona liczba miejsc
15
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka artystyczna
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników

Kreatywne Warsztaty Balonowe będą warsztatami, w których nauczymy młodych ludzi tworzenia różnych modeli z balonów np. kwiatków, zabawek, zwierzątek. Warsztaty pobudzają kreatywność i myślenie przestrzenne czyli umiejętności tak bardzo potrzebne w każdej dziedzinie życia.