Zostań językowym antytroglodytą, czyli jak oswoić polszczyznę

UKW
Jagiellońska, 02a, Jagiellońska 11, 85-067, Bydgoszcz
mgr Maria Sędziak; lic. Iwona Rączka
Założona liczba miejsc
34
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka humanistyczna
młodzież gimnazjalna (klasy II i III)

Celem warsztatów jest wzbudzenie świadomości językowej uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych poprzez popularyzację wiedzy z zakresu kultury języka polskiego. Proponowana problematyka obejmie zarówno poprawność zewnętrznojęzykową (błędy ortograficzne i interpunkcyjne), jak i wewnętrznojęzykową (błędy fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, składniowe, leksykalne oraz stylistyczne).
Warsztaty zwieńczy quiz, którego celem będzie wyłonienie Językowego antytroglodyty.