Smak dzieciństwa - rebusy

UKW
Budynek Główny UKW sala 028 Lab, Chodkiewicza 30, 85-064, Bydgoszcz
student Daniel Mantaj; student Milena Kruszewska
Założona liczba miejsc
15
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka artystyczna
dzieci w wieku młodszym szkolnym (klasy 1-3)

Na warsztatach zostaną rozdane kartki z wydrukowanymi rebusami, każde poprawne rozwiązanie zostanie nagrodzone.