Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - pokazy i warsztaty naukowe

WSG
PCKU "DAR", ul Polna 11, 13-200, Działdowo
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Założona liczba miejsc
Bez ograniczeń
ścieżka techniczna
bez ograniczeń

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu – pierwsze otwarte w województwie kujawsko–pomorskim centrum nauki.
Zadania:

popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego,
ukazywanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka,
pełnienie roli ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego,
wzbudzanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie naukami przyrodniczymi, technicznymi oraz różnorodnymi formami aktywności kulturalnej i artystycznej,
upowszechnianie nowoczesnych metody kształcenia,
prezentowanie historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury
współtworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy.