Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk kryptolog

UKW
203, M. Skłodowskiej Curie 4, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im M. Rejewskiego w Bydgoszczy , 85 - 094, Bydgoszcz
Jerzy Lelwic, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego
Założona liczba miejsc
30
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka humanistyczna
młodzież gimnazjalna (klasy II i III)
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników

Wykład połączony z pokazem multimedialnym dotyczącym Mariana Rejewskiego - przybliżenie postaci.