Rośliny pod mikroskopem

Collegium Medicum UMK
sala 52 / budynek diagnostyczny patomorfologii, ul. M. Curie Skłodowskiej 9 , Bydgoszcz
dr n. biol. Dorota Gawenda-Kempczyńska, dr n. biol. Iwona Paszek
Założona liczba miejsc
0
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka nauk o zdrowiu
dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-6)
młodzież szkół podstawowych (klasy 7-8)

Rośliny są nieodłącznym elementem naszego życia. Oglądamy je każdego dnia, jednak dostrzegamy tylko ich budowę morfologiczną. W ramach zajęć zapraszamy do zapoznania się z wybranymi elementami budowy anatomicznej roślin. W trakcie zajęć z mikroskopem uczniowie mają możliwość samodzielnego przygotowania preparatów mikroskopowych. Oglądają i zapoznają się z budową m.in. tkanki okrywającej (epidermy z aparatami szparkowymi, włoskami okrywającymi i gruczołowymi), tkanki miękiszowej (miękiszu asymilacyjnego i aerenchymy), wiązki przewodzącej i tkanki wzmacniającej w postaci komórek kamiennych.