Rysujemy dom marzeń

UTP
Budynek 3.2, s. 324, Kaliskiego 7, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
25
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka techniczna
dzieci w wieku młodszym szkolnym (klasy 1-3)

Lekcja ma na celu zapoznanie się uczniów z materiałami architektoniczno-budowlanymi i ich rolą w kreowaniu budynku. Modelowane własnego domku jednorodzinnego.