Promocja Służby Więziennej na podstawie działalności jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego

UKW
Chodkiewicza 30, UKW, plener przed budynkiem główym, 85-064, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
Bez ograniczeń
ścieżka społeczna
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników
studenci
dorośli

Promocja SW na podstawie działalności jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego. Funkcjonariusze SW będą zapoznawali młodzież i studentów ze specyfiką służby w naszych szeregach, zadaniami i celami jakie realizujemy. Uczestnicy zostaną zapoznani także z zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do SW, a także z możliwościami dalszego kształcenia, a następnie rozwoju w Służbie Więziennej. Funkcjonariusze będą odpowiadali na pytania zainteresowanych prezentując jednocześnie zadania jakie stoją przed poszczególnymi pionami służb, m.in. działem penitencjarnym, ochronnym, kwatermistrzowskim, ewidencyjnym, służbą zdrowia – w których mogliby pełnić służbę przyszli kandydaci. Podczas X BFN swoje umiejętności zaprezentuje również Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Bydgoszczy. Ponadto zaprezentowane zostanie rękodzieło osadzonych. Zaprezentowany zostanie także film promujący naszą formację - ukazujący zadania jakie na co dzień wykonujemy.