Kulisy teatru

UKW
al. Mickiewicza 2, Teatr Polski w Bydgoszczy, 85-071, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
25
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka artystyczna
dzieci w wieku przedszkolnym(3 - 6)
dzieci w wieku młodszym szkolnym (klasy 1-3)
dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-6)
młodzież szkół podstawowych (klasy 7-8)
młodzież gimnazjalna (klasy II i III)
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników
studenci
dorośli
seniorzy

Wycieczka po teatrze będzie stanowiła dla publiczności szczególną okazję do poznania codziennej pracy realizatorów przestawień. Spacer pomiędzy poszczególnymi pracowniami umożliwi uczestnikom doświadczenie procesu tworzenia spektaklu, a także dostrzeżenie jak wiele elementów składa się na dzieło teatralne.

Załączniki