Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata - Irena Sendlerowa

UKW
203, M Skłodowskiej Curie 4, sala Muzeum Oświaty , 85-094, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
30
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka humanistyczna
młodzież szkół podstawowych (klasy 7-8)
młodzież gimnazjalna (klasy II i III)
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników

Przybliżenie postaci Ireny Sendlerowej, wykład z pokazem multimedialnym połączony z częścią warsztatową, uczniowie wypełniają kary pracy, biorą czynny udział w zajęciach