Mali odkrywcy-poznajemy skały

UTP
budynek 3.2 sala 230, ul. Al. Sylwestra Kaliskiego 7, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, 85-796, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
15
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka przyrodnicza
dzieci w wieku przedszkolnym(3 - 6)
dzieci w wieku młodszym szkolnym (klasy 1-3)

Zapraszamy dzieci (3 grupy po 20 osób) na ciekawe zajęcia z wykorzystaniem muzealnych okazów skał, minerałów i skamieniałości. Uczniowie poznają kilka najważniejszych polskich skał (magmowych, osadowych i przeobrażonych), a także tworzące je minerały. Dzięki temu po zajęciach mogą samodzielnie rozpoznać większość znajdowanych fragmentów skał. Szczególny nacisk położony jest na okazy, które występują lokalnie. Uczestnicy warsztatów analizują cykl skalny, dzięki czemu dowiadują się, jak powstała każda ze skał, i co mówią nam one o historii geologicznej Polski. Poznają też zastosowania skał. Zajęcia wzbudzają zainteresowanie otoczeniem, lokalną budową geologiczną oraz historią małej ojczyzny.
Pomoce edukacyjne: okazy skał (granitoidy, bazalty, skały węglanowe, piaskowce i zlepieńce, gnejsy) i minerałów (kwarc, skalenie, miki, kalcyt); graficzna reprezentacja cyklu skalnego.