Odkrywamy tajemnice światła i kolorów

UTP
307, Seminaryjna 3, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
25
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka nauk ścisłych
dzieci w wieku młodszym szkolnym (klasy 1-3)

Czym jest światło? Jak powstają kolory? Czy w ciemności świat może być kolorowy?
Kim był Isaac Newton? Co to znaczy rozszczepić światło?
Czy można pomieszać kolory i co z tego wynika?
Na te i inne pytania spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas praktycznych warsztatów dla dzieci.