Impresje matematyczne - warsztaty plastyczne z zastosowaniem geometrii

UKW
plac Wyssenhoffa, 110, Weyssenhoffa 11, 85-205, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
16
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka nauk ścisłych
dzieci w wieku przedszkolnym(3 - 6)
dzieci w wieku młodszym szkolnym (klasy 1-3)

Będziemy tworzyć kopie słynnych obrazów z użyciem figur geometrycznych, stosując różne techniki plastyczne