Antoni Kępiński - rytm życia, czyli o obozie koncentracyjnym, zjawisku zwierciadła i kompleksie pana boga

UKW
Budynek E (Pawilon) sala 120, Chodkiewicza 30, 85-064, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
60
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka społeczna
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników

Antonii Kępiński „Rytm życia”, czyli rozważania dotyczące mechanizmów powstawania i rozwoju patologicznych form ludzkiego postępowania w różnych sytuacjach życiowych, np. sprawowania władzy czy uwięzienia. Odwołanie do obozów koncentracyjnych, efektu zwierciadła oraz kompleksu Pana Boga. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do odkrycia własnych dróg poznania i zawiłości ludzkiej psychiki.