Narkomania jako nieodrębna część patologii społecznych

UKW
Jagiellońska, 19, Jagiellońska 11, 85-067, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
30
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka społeczna
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników

Na wykładzie zostaną omówione wybrane pojęcia z zakresu narkomanii w kategorii problemu społecznego oraz podział narkotyków ich charakterystyka, działałanie i skutki zażywania (m. in. kokaina, flakka, krokodil) jak również przykłady przeciwdziałania i leczenia uzależnień.