Один, два, три, czyli o liczebnikach w języku rosyjskim w pigułce

UKW
s. 1, Jagiellońska 11, 85-067, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
20
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka humanistyczna
młodzież szkół licealnych, zawodowych i techników
studenci
dorośli
seniorzy

Na warsztatach zaprezentowane zostaną liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe i ułamkowe w języku rosyjskim. Uczestnicy będą mogli wykonać podstawowe działania arytmetyczne. Zapoznają się z tabliczką mnożenia po rosyjsku oraz wykorzystaniem liczebników przy określaniu czasu.