Origami - zabawa z papierem

UTP
RCI 110A, kaliskiego 7, 85-791, Bydgoszcz
Założona liczba miejsc
30
Dostępna liczba miejsc
brak danych
ścieżka artystyczna
seniorzy

Celem warsztatu jest zainteresowanie osoby dorosłe techniką składania papieru jako aktywną, pożyteczną i kształcącą formą spędzania czasu wolnego. Podczas warsztatu każdy uczestnik wykona samodzielnie model z papieru.